Copyright © 2008-2019 Kayo Yamamoto Allright Reserved. テーマ/箱  デッドストックの古いキャラメル箱を使った作品