Copyright © 2008-2019 Kayo Yamamoto Allright Reserved. 青の世界/日光写真の上にコラージュしました。